Watch an inspirational story from Minh Tri, RMIT Vietnam Digital Media student. With his determination, effort and support from family & friends, he has proved that he could do more than he thinks.

Learn how study environment at RMIT Vietnam can help him boost his talent at

Tại Đại học RMIT Việt Nam, chân trời là giới hạn. Không chỉ là lý thuyết, thầy cô còn truyền cảm hứng vô tận và khuyến khích sinh viên thỏa sức sáng tạo. Hãy lắng nghe câu chuyện của Minh Trí (sinh viên ngành Thiết kế Truyền thông số) – người đã chứng tỏ được với gia đình và chính bản thân rằng với lòng quyết tâm và sự ủng hộ của mọi người, bạn có thể làm được tất cả.

Đọc thêm về môi trường học tại Đại học RMIT Việt Nam tại

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

admin

One thought on “Minh Tri (Digital Media student) – RMIT Vietnam Stories”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *