Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

4 thoughts on “Mô hình Nông nghiệp Sinh thái Hữu Cơ”

  1. Nông nghiệp hữu cơ chưa hay bằng nông nghiệp vườn rừng, đó mới là cách trả lại môi trường xanh cho trái đất, vứt bỏ hóa chất, hòa vào thiên nhiên, trả lại mẹ trái đất những gì nguyên thủy nhất.

  2. Mô hình này rất là hay. Nhưng cần phát triển tối ưu nữa để đẩy năng xuất lên tối đa, vượt qua mô hình nông nghiệp thâm canh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *