– Biểu đồ cột đơn, kép : 00:00
– Biểu đồ đường, cột kết hợp đường : 08:41
– Biểu đồ quạt tròn : 16:09

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/moi-truong

admin

2 thoughts on “Một số thao tác vẽ các loại biểu đồ cơ bản trong Excel 2010”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *