Mô tả giới thiệu chung về Giáo dục STEM qua cách nhìn tổng thể, một số vấn đề chung về stem trong trường phổ thông có thể bạn chưa biết!. các hình thành giáo dục STEM qua kiến thức, kĩ năng, thái độ để định hướng hình thành năng lực và phẩm chất cho học sinh qua dạy học với các chủ đề STEM. #stem#giaoducstem

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *