Mưa xuống bà con ở vùng hạn mặn quá mừng cây ăn trái cũng mát được một chút.
#changtho#muaxuongbaconquavui

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

14 thoughts on “Mưa xuống cứu cây ăn trái ở miền tây”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *