MUỐN GẶP ĐỨC THẦY – Cố giảng viên Nguyễn Văn Tiển

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

6 thoughts on “MUỐN GẶP ĐỨC THẦY – Cố giảng viên Nguyễn Văn Tiển”

  1. Bài nang thơ cẩm tú thầy có dạy hết rồi . Tại chúng sanh chấp ngả quá và củng ko chịu buông bỏ để tìm thầy để học buông bỏ để lần bước trên con đường giải thoát . Bài nang thơ cẩm tú có một đoạn . Sao ko tim thầy đặng hưởng phước thừa ngày lập hội tay vinh nhành huế

  2. COI DOI MENH MONG DAY NGHIEP CHUONG PHUOC HOA DEU DO TAM TAO TAC SAM HOI TOI LOI TU MAU KEO TRE LUA CHAY🔥 LE LEN NAM MO ADI DA PHAT 🙏💪🤝👍🤩💖🌈💞🌞🗽🇺🇸💥

  3. NAM MO TAY PHUONG CUC LAC THE GOI TAM THAP LUC VAN UC NHAT THAP THAT VAN CUU THIEN NGU BA DONG DANH DONG HIEU DAI TU DAI BI DUC THAY HUYNH GIAO CHU BON SU KIM SON PHAT PHO DO CHUNG SANH THOAT NAN DIET VONG MAT NUOC VAO TAY GIAC TAU CONG THON TINH DIET CHUNG CUOP NUOC VNCH NAM MO ADI DA PHAT 🙏💪🤝👍🤩💖🌈💞🌞🗽🇺🇸💥

  4. NAM MO HUYNH GIAO CHU BON SU KIM SON PHAT 🙏💖NAM MO DUC THAY HUYNH GIAO CHU BON SU KIM SON PHAT 🙏💞NAM MO A DI DA PHAT XIN CHO CON NGUOI CS HET TAT BENH THEO LAM TAY SAI CHO GIAC TAU CONG THON TINH DIET CHUNG CUOP NUOC VNCH 🙏😭NAM MO A DI BO TAT XIN CHO CON NGUOI CS HET LAM DEU AC THEO TAU CONG BAN NUOC HAI DAN TOC VNCH 🙏😔NAM MO A DI DA XIN CHO MOI NHA TREN TOAN THE GOI DEU DUOC AM NO HANH PHUC TRUONG TON KHI TREN QUE HUONG VN VA THE GOI KHONG CON TA QUYEN QUY DO CS MADE IN CHINA CAI TRI DOC TAI GIAN AC GIET HAI DONG BAO VNCH vo TOI VA NHAN LOAI DEU BI TRIET HA XOA SO THI THE GOI NAY MOI DUOC SONG TRONG HOA BINH TUDO AM NO AN LAC HANH PHUC DAI DONG 🙏💪🤝👍🤩💖🌈💞🌞🗽🇺🇸💥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *