Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quan Vương Phật – Ca Nhạc Phật Giáo Nghe Khơi Sáng Tâm Hồn
Kính tặng tân cổ phật giáo chọn lọc:
Đăng ký kênh của thầy nhé:

Thầy Thích Nghiêm Bình – Chùa Bửu Long Bàu Tượng, ấp Xóm Khách, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại liên hệ: 0932 221 237
——————-
► Copyright © BH Media Corp

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/bat-dong-san

admin

8 thoughts on “Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quan Vương Phật – Ca Nhạc Phật Giáo Nghe Khơi Sáng Tâm Hồn”

  1. Nam mo a di đa phat. Mỹ hanh gò công thành kính chuc thầy thật nhiều sức khoẻ an vui. Cám on thầy rất nhiều bài hát hay quá. Nghe thầy hát xoá tan phiền não. Mo phật.

  2. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. NAM MÔ PHẬT QUAN THẾ ÂM. NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT DẠ CHO CON XIN PHÉP ĐƯỢC CẢM ƠN ĐẾN VỊ PHẬT THÍCH NGHIÊM BÌNH RẤT LÀ NHIỀU ĐÃ BAN TẶNG NHỮNG NHẠC PHẬT PHÁP NHIỆM MÀU BAN TẶNG CHO CỘNG ĐỒNG MẠNG TRÊN YOUTUBE NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

  3. Chúc Huynh luôn luôn thân tâm an lạc, trí huệ, Phật tâm khai sáng để sáng tác thêm nhiều pháp âm để hoằng hoá lợi sanh. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *