Theo Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Nghệ An, trong năm 2019, qua công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất, ngành thanh tra đã xử lý hành chính 04 vụ việc có sai phạm và xử lý kỷ luật 10 cán bộ, công chức liên quan. Cụ thể Thanh tra đột xuất tài chính, ngân sách tại Văn phòng HĐND UBND huyện Tương Dương đã kiến nghị thu hồi 368.429.000 đồng . xử lý kỷ luật 3 cán bộ, công chức có sai phạm, trong đó kỷ luật cảnh cáo về Đảng đối với ông Nguyễn Văn Tý nguyên kế toán Văn phòng HĐND UBND huyện giai đoạn 2012 2016 . kỷ luật khiển trách đối với ông Lê Văn Hùng nguyên kế toán Văn phòng HĐND UBND huyện giai đoạn 2008 2011 . kỷ luật cảnh cáo về Đảng, cảnh cáo về chính quyền đối với ông Quang Văn Đặng nguyên Chánh Văn phòng HĐND UBND huyện, Trưởng phòng Dân tộc huyện Tương Dương. Thanh tra đột xuất công tác quản lý thu chi tài chính tại Trường THPT Tương Dương 1, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách 32.553.000 đồng và chi trả 308.600.000 đồng cho các đối tượng được hưởng. Đến nay, đã thu hồi và bồi thường 341.153.000 đồng đạt tỷ lệ 100 percent , xử lý kỷ luật 2 cán bộ có sai phạm gồm Kỷ luật cảnh cáo về Đảng và kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền, thuyên chuyển về làm Hiệu phó Trường THPT huyện Kỳ Sơn đối với ông Lương Thanh Nghệ Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Tương Dương 1 . kỷ luật khiển trách về mặt chính quyền đối với ông Nguyễn Thanh Hùng nguyên kế toán Trường THPT Tương Dương 1. Qua thanh tra đột xuất tại UBND xã Lưu Kiền Tương Dương về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ đã xử lý kỷ luật cảnh cáo về Đảng đối với bà Nguyễn Thị Yến Kế toán trưởng UBND xã và cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Vi Văn Bằng Chủ tịch UBND xã Lưu Kiền. Thu hồi 20.000.000 đồng nộp ngân sách. Kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất tại xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương phát hiện thu hồi 120.172.000 đồng do UBND xã Thanh Lương thu sai quy định. Đến nay đã thu hồi toàn bộ số tiền, đạt 100 percent , xử lý kỷ luật về Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với 03 cá nhân gồm các ông Nguyễn Trọng Toàn Nguyên Bí thư UBND xã . Nguyễn Duy Mai Nguyên Chủ tịch UBND xã . Nguyễn Trọng Tứ công chức địa chính xã. Bên cạnh đó, xử lý về nhà nước bằng hình thức cảnh cáo đối với các ông Nguyễn Sỹ Quỳ Kế toán xã . Nguyễn Trọng Tứ công chức địa chính xã.

Xem thêm các bài viết Hành Chính và Dịch Vụ: https://maturegamerpodcast.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *