Nguồn heo giống Hậu bị để phục vụ tái đàn, tăng đàn sau bão dịch đang là vấn đề nóng đối với bà con chăn nuôi heo hiện nay. Việc tìm được nguồn…, thiết kế chuồng nuôi heo thịt.

Xem thêm các bài viết Nông Nghiệp: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *