Giảng viên: Tiến sĩ Ngô Thái Hưng (Corvinus University of Budapest, Hungary)
www.university84.com
Nguyên lý thống kê – C1 (FULL): Nhập môn thống kê –
Nguyên lý thống kê – C2 (FULL): Tổ chức thống kê kinh tế –
Nguyên lý thống kê – C3 (FULL): Tổng hợp kết quả thống kê –
Nguyên lý thống kê – C4 (FULL): Thống kê hoạt động kinh doanh –
Nguyên lý thống kê – C5 (FULL): Thời gian, Thời điểm thống kê –
Nguyên lý thống kê – C6 (FULL): Các chỉ số thống kê –
Nguyên lý thống kê – C7 (FULL): Chọn mẫu nghiên cứu –
Nguyên lý thống kê – C8 (FULL): Kiểm định giả thiết nghiên cứu –
Nguyên lý thống kê – C9 (FULL): Kiểm định phi tham số –

#thongke #xacsuat #kiemdinh

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

admin

One thought on “Nguyên lý thống kê – C2 (FULL): Tổ chức thống kê kinh tế”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *