#olm #tiengvietlop3 #nharongotaynguyen
Bài giảng chi tiết về bài tập đọc Nhà rông ở Tây Nguyên.
Qua đó giúp con thấy được nét độc đáo trong văn hóa và sinh hoạt gắn với nhà rông của đồng bào Tây Nguyên

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *