Education should be free for a better life.

This works may not be possible without the help and supports from:
– Editing and production team: TickLab Media
+ Nguyễn Hoàng Khang – computer science student, HCMUT-K18
+ Nguyễn Ngọc Tín – mechanical engineering student, HCMUT-K19
+ Ngô Minh Hồng Thái – computer engineering student, HCMUT-K19
– Collaborator: Võ Thị Na – computer science student, HCMUT-K19

In addition to that, we must say our sincere thanks to the whole TickLab team, who always bring us all the best conditions for this project.
Thank you all for your help and supports!

———————————————————–

Giáo dục nên được miễn phí cho một cuộc sống tốt hơn.

Chúng tôi có thể đã không thực hiện được điều này nếu không có sự trợ giúp và hỗ trợ từ:
– Đội ngũ biên tập và sản xuất: TickLab Media
+ Nguyễn Hoàng Khang – sinh viên khoa học máy tính, HCMUT-K18
+ Nguyễn Ngọc Tín – sinh viên ngành cơ khí, HCMUT-K19
+ Ngô Minh Hồng Thái – sinh viên kỹ thuật máy tính, HCMUT-K19
– Cộng tác viên: Võ Thị Na – sinh viên khoa học máy tính, HCMUT-K19

Thêm vào đó, chúng tôi phải nói lời cảm ơn chân thành đến toàn thể đội ngũ TickLab, những người đồng đội tuyệt vời đã luôn tạo cho chúng tôi tất cả những điều kiện tốt nhất cho dự án này.
Cảm ơn tất cả mọi người!

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *