khóa học vẽ tranh tường do trung tâm Mỹ Thuật Việt tổ chức, ai có nhu cầu tham khảo tại trang web:

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

14 thoughts on “Nhật ký ngày thứ 4 khóa học vẽ tranh tường do trung tâm Mỹ Thuật Việt tổ chức”

  1. Em chưa từng hok qua truong lop nhưng em vẽ đươc đẹp gần bằng thầy
    Giờ em muốn lâng cấp tay ngề thì học mất thời gian là nhiêu vậy

  2. Một ngày qua …lại thêm một ngày khao khát.hêyza……….thèm vẽ chêt mất.thầy dây vui tính thế học cung sương.hj

  3. Vui that…phai bat tay vào lm thì moi hay đk.nguoi ta kêu là không thầy đố mày làm lên mà anh.
    Nhìn cứ mê tít anh ơi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *