Chùa Bửu Trì – Cần Thơ

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/phim

admin

13 thoughts on “Những Lễ Nghi Trong Ngày Tết Nguyên Đán – Thích Minh Thành”

  1. Mời Quý Phật Tử xem bài giảng khác của Thầy tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjm5EdqPCLWxj3ZStfbtOOgDmtDUhGuSC

  2. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ..con tri ân thầy cảm ơn thầy .những lời vàng ngọc của thầy mà con được biết để cúng cho đúng chánh pháp …

  3. Nam mô a di đà phật, bạch đức thái tôn, con được nhân duyên, vì con đã được thầy soi sáng trong tâm của con, Nam mô a di đà phật

  4. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. nam mô a di đà phật .nam mô quan thế âm bồ tát. con xin cung kính đảnh lễ quý thày ạ Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. nam mô a di đà phật .nam mô quan thế âm bồ tát. con xin cung kính đảnh lễ quý thày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *