#phamvanchanh #dayhoconline
Câu 1: Để kích thích hạt nảy mầm, biện pháp xử lí nào sau đây là phù hợp nhất:
Câu 2: Yếu tố nào sau đây quyết định chủ yếu việc xác định thời vụ:
Câu 3: Tỉa và dặm cây có tác dụng:
Câu 4: Mục đích của việc làm cỏ là:
Câu 5: Mục đích của việc vun xới là:
Câu 6: Phương pháp đưa nước vào rãnh luống(liếp) để thấm dần vào luống là phương pháp tưới gì?
Câu 7: Phương pháp làm nước được phun thành hạt nhỏ tỏa ra như mưa bằng hệ thống vòi tưới là phương pháp tưới gì?
Câu 8: Trồng bằng cây con thường áp dụng cho loại cây trồng nào sau đây:
Câu 9: Phương pháp làm nước tràn ngập mặt ruộng là phương pháp tưới gì?
Câu 10: Để đảm bảo được số lượng và chất lượng nông sản, cần phải tiến hành thu hoạch như thế nào?


Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/cong-nghe

admin

2 thoughts on “ÔN TẬP CÔNG NGHỆ 7 CHƯƠNG 2 QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *