TRẢ LỜI CÂU HỎI :trong bài tập mix giữa 2 thì: Quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn có câu này ạ: TH1: When Peter arrived , we were studying. TH2: When Peter…

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *