Kênh Hóa Học Channel
Kênh giúp học sinh cấp 2 và 3 học môn hóa dễ dàng hơn. Đặc biệt các học sinh còn chưa nắm vững các kiến thức môn hóa học
Kênh cũng để giáo viên có thêm tài liệu, hình ảnh, thí nghiệm để tham khảo.
Kênh sẽ trình bày theo từng các chủ để riêng biệt, từ thấp đến cao theo số tập phát hành, từ kiến thức hóa học căn bản cho học sinh cấp 2 ( lớp 8, 9 ) cho đến cấp 3 ( lớp 10, 11,12 )
Kênh làm theo từng chủ để trình bày ngắn gọn, dễ hiểu có kèm theo mô hình, hình ảnh , thí nghiệm mô phỏng, thí nghiệm thực tế.. để minh họa trực quan giúp dễ hiểu bài
Email góp ý: Antonyphuc3417@gmail.com

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *