Hệ thống gồm 2 phần chính: Google Classroom để vào xem tài liệu, bài tập; Google Meet để dạy trực tuyến. Sinh viên dùng tài khoản email của trường @huaf.edu.vn để tham gia.
Sinh viên bị mất mật khẩu vào khai báo theo link này

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/moi-truong

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *