P2 – Các dạng toán tìm cực trị có chứa hàm ẩn – Ôn thi THPT

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

admin

2 thoughts on “P2 – Các dạng toán tìm cực trị có chứa hàm ẩn – Ôn thi THPT”

 1. CÁC VIDEO CHUYÊN ĐỀ : HÀM ẨN

  P1 : Các dạng toán về xét tính đơn điệu có chứa hàm ẩn : https://youtu.be/MWL2N2_2YW8

  P2 – Các dạng toán tìm cực trị có chứa hàm ẩn : https://youtu.be/cvgLeJoJLKw

  P3 – Các dạng toán tính GTLN và GTNN có chứa hàm ẩn : https://youtu.be/H2JPFNNFWG4

  P4 – Các dạng toán tìm số tiệm cận của hàm ẩn : https://youtu.be/Tys7u_ciObk

  P5 – Tìm nghiệm của phương trình có chứa hàm ẩn :

  P6 – Tích phân hàm ẩn và ứng dụng : https://youtu.be/Dzsp_crNlXo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *