Tổng quan về mạng máy tính
Giới thiệu chi tiết về bộ giao thứcTCP/IP: TCP/IP là bộ giao thức cho phép kết nối các hệ thống mạng không đồng nhất với nhau. Ngày nay TCP/IP được sử dụng rộng rãi trong mạng cục bộ cũng như mạng toàn cầu.
TCP/IP được xem như giản lược của mô hình tham chiếu OSI với 4 tầng như sau:
o Tầng Liên Kết (Datalink Layer)
o Tầng Mạng (Internet Layer)
o Tầng Giao Vận (Transport Layer)
o Tầng Ứng Dụng (Application Layer)

Please subscribe, like, share. Thanks!

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

2 thoughts on “Part2: Kiến thức mạng máy tính – Giới thiệu về bộ giao thức TCP/IP”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *