Chương Trình trau đổi Phật Pháp, .Giải Đáp Nghi Vấn , Phổ truyền Chánh Pháp của Đức Thầy được Thực Hiện tại nhà Đồng Đạo Ba Ơn – Long Thắng – Lai Vung – Đồng Tháp – Vào ngày 24 Tháng 03 al Năm Kỷ Hợi 2019 ĐT : 0983.85.85.69
Xem thêm các VIDEO Lê Văn Phương trong đây :

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *