PHẦN I DẪN NHẬP GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG
E. NHƯ LAI DẠY CHO NGƯỜI CÓ TÂM – TÀI – LỰC KHI NHẬN ĐƯỢC GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông là tinh hoa của Đạo Phật. Như Lai không dạy riêng cho cá nhân, gia đình, hay quốc gia nào, vì thế nên, người có Tâm – Tài – Lực, khi nhận được Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông phải tìm cách phổ biến bằng 3 ngôn ngữ, để tinh hoa của Đạo Phật được nhiều người trên thế giới biết đến và phải làm như sau:
1. Phải đăng ký Bản quyền:
Để chi vậy?
a) Để Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông không bị những Môn đồ ham Danh và Tiền, dùng vào việc kiếm Danh, kiếm Tiền và phá hoại tinh hoa của Đạo Phật.
b) Từ việc đăng ký và công bố Bản quyền Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông theo đúng luật bản quyền, tinh hoa của Đạo Phật Thiền Tông mới được nhiều người quan tâm và chấp nhận, do đó, về mặt pháp lý mới được mở…
c) Tinh hoa của Đạo Phật là “Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông”, rất khó để được công bố ra ở nơi thế gian này, vì thế nên, Như Lai mới nhờ người có Tâm – Tài – Lực tìm cách để công bố ra, để dẫn những Tánh Phật sợ Luân hồi nơi Trái đất và Tam giới này muốn trở về Phật giới. Khi chuẩn bị công bố ra, sẽ bị những người tu theo Đạo của Như Lai chửi và tìm cách hại người công bố Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông.
Vì sao những người tu theo Đạo của Như Lai không giúp mà lại chửi và cấu kết với nhau tìm cách hại người công bố Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông?
– Vì những người tu theo Đạo của Như Lai này bị sức hút mãnh liệt của Danh lợi, Địa vị và ảo tưởng sức mạnh, nên họ mới làm như vậy!
2. Khi Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông của vị Phật ra đời sẽ có 2 chiều:
a) Dẫn những Tánh Phật mượn Thân và tánh Người, sợ Luân hồi nơi Trái đất và Tam giới này muốn trở về Phật giới, học và thực hành đúng Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông, để trở về Phật giới, “thành Phật”.
b) Đẩy những Tánh Phật mượn Thân và tánh Người muốn triệt phá Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông và dùng Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông vào việc kiếm Tiền và kiếm Danh, đi xuống sâu và xa đường trở về Phật giới.
3. Ngoài việc tìm cách để Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông được công bố ra, phải xây dựng và tái hiện lại từ khi Như Lai được Đức Phật Nhiên Đăng dạy và Thọ ký cho Như Lai ở “Nội viện Cung Trời Đâu Suất Đà” cho tới khi sanh ra, dạy Đạo và trao gói kệ Huyền Ký và Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông cho ông “Ma Ha Ca Diếp” trong hang núi “Kỳ Xà Quật” và truyền theo dòng Thiền tông, để người thăm quan hiểu rõ hơn về cuộc đời của Như Lai sanh ra và dạy gì.
4. Phải tái hiện lại dòng chảy của mạch nguồn Thiền tông qua từng thời kỳ và từng vị Tổ sư Thiền tông, để người thăm quan hiểu rõ hơn về dòng chảy mạch nguồn Thiền tông có lịch sử và Tông dòng.
5. Phải xây dựng lên mô hình Tam giới tức Hệ mặt trời, thể hiện rõ quy luật Luân hồi và công thức Giải thoát, để người thăm quan hiểu rõ hơn về Đạo Phật Thiền Tông.
6. Phải làm phim 3D nói rõ 5 cấu trúc và 1 công thức Giải thoát, để người xem hiểu rõ hơn những cấu trúc, những quy luật và công thức thoát ra ngoài quy luật Nhân quả Luân hồi, hay còn gọi là Giải thoát thành Phật!
7. Như Lai là Người Toàn năng Toàn giác, được Đức Phật Nhiên Đăng dạy và Thọ ký cho Như Lai ở Nội viện Cung Trời Đâu Suất Đà, khi về “Nam Diêm Phù Đề”, tức Trái đất này, thành Phật hiệu là “Thích Ca Văn”, tức Thích Ca viết kinh văn ra để dạy, nên dạy Đạo có 6 Pháp môn tu – XXI Chương Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông. Đến đời “Mạt Pháp”, Môn đồ của Như Lai đổi tên cho Như Lai thành là Thích Ca Mâu Ni, tức Thích Ca có màu nhiệm chuyên ban Phước, để các Môn đồ dễ kiếm Danh và Tiền! Vì thế nên, Như Lai mới nhờ người có Tâm – Tài – Lực làm những việc nói trên để Tên và Giáo Pháp của Như Lai được trở về đúng nghĩa là “Thích Ca Văn”, tức Thích Ca viết kinh văn ra để dạy về Giác ngộ và Giải thoát.

Trích Phần I-Dẫn Nhập Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông-Trang 34-35-36

Đọc tiếp và tìm hiểu đầy đủ GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG tại:
1.
2.

#GIÁOLÝĐẠOPHẬTTHIỀNTÔNG
#ĐẠOPHẬTTHIỀNTÔNG
#NHƯLAIDẠYCHONGƯỜICÓTÂMTÀILỰC

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *