Sản xuất: 3N Team, Trường THCS Phước Hội 1
Quay Phim: Minh Nguyên, Văn Khánh, Vũ Hoàng
Dựng phim: Minh Nguyên

Nếu có vấn đề về bản quyền, xin liên hệ tại: gb.minhnguyen@gmail.com

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *