Kính thông tri đến chư vị đạo hữu!
Những video bài giảng của ngài Giới Đức gần đây, lác đác vài nơi đã chỉnh sửa lại nội dung rồi đăng lên lại trang cá nhân của mình. Vì vậy, Ban biên tập xin chư vị tôn trọng ngài Giới Đức, tôn trọng Pháp; không nên cắt, xén. Trường hợp chia sẻ những video của trang Ngoạ Tùng Am, Ban biên tập rất hoan hỷ; nhưng xin trích dẫn nguồn ở bên dưới trang của mình.
Xin cảm ơn chư vị!
Ban biên tập.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

admin

14 thoughts on “PHẬT HỌC CĂN BẢN TUẦN 4 | TỨ DIỆU ĐẾ (PHẦN 2 – BUỔI GIẢNG CHÍNH THỨC) | HT GIỚI ĐỨC | NGÀY 19/9/2020”

 1. Sadhu ! Sadhu ! Sadhu ! Lành thay –
  Con xin thành kính đảnh lễ đến thầy
  Con xin đảnh lễ đến tất cả quí sư và tu nữ ở chùa huyền không sơn thượng

 2. camon su ong day chân ngôn giáo
  qháp cua budday, rat ro hieu duoc
  va ungdung tu tap hành terì.
  Namobuddhaya🔔🔔🔔l

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *