Phát triển đề minh họa 2020|Câu hỏi VD-VDC phần Max-min hàm trị tuyệt đối|Thi THPT quốc gia|Câu hỏi lấy điểm 8+

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/phim

admin

2 thoughts on “Phát triển đề minh họa 2020|Câu hỏi VD-VDC phần Max-min hàm trị tuyệt đối|Thi THPT quốc gia”

  1. hay quá thầy ơi trước khi em xem video này, em đã cày hết chuyên đề minmax trị tuyệt đối của thầy rồi, nên em làm đúng câu này. vui quá thầy ạ. lúc đầu nhìn rõ hoảng chứ nghĩ một lúc mới thấy phá được giá trị đối ra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *