Phép tịnh tiến đồ thị – Toán 10
DANH SÁCH VIDEO MÔN TOÁN LỚP 10

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

8 thoughts on “Phép tịnh tiến đồ thị – Toán 10”

 1. CÁC VIDEO BÀI TẬP TRONG CHƯƠNG 2 ( ĐẠI SỐ )

  Tìm tập xác định của hàm số – Bài tập tuyển chọn : https://youtu.be/yhMG1VLaEBs

  Xét tính chẵn lẻ của hàm số – Bài tập tuyển chọn : https://youtu.be/7brz4DQEuVU

  Xét tính đồng biến , nghịch biến : https://youtu.be/K6hMd1lIvfI

  Đại cương về hàm số – P1 – : https://youtu.be/aDNXa4Lcubc

  Đại cương về hàm số – P2 – : https://youtu.be/kgvEGPbsxus

  Hàm số bậc nhất : https://youtu.be/WLcfCFxtr0w

  Các bài tập tiêu biểu của Hàm số bậc 2 : https://youtu.be/I2bQNOgxQHk

  Hàm số bậc hai – P1 : https://youtu.be/QAFL6GmDm9M

  Hàm số bậc hai – P2 : https://youtu.be/z-mVprDO5S8

  Phép tịnh tiến đồ thị : https://youtu.be/9HSy5n1Krxk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *