Bộ phim được chuyển thể từ câu chuyện ” Vây! ta yêu nhau đi” trên mạng internet.

Bài hát sử dụng trong phim:
Ta Là Cho Nhau- Miu Lê
Trót Yêu- Trung Quân
Minh Yêu Nhau Đi- Bính Phương

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/phim

admin

23 thoughts on “Phim ngắn ngày cá tháng 4: Vậy! Ta yêu nhau đi”

  1. Hihi. Tình yêu của mình củg gắn vs cá thág 4 và bài "Mình yêu nhau đi" hay lắm.. VN mình nhìu bạn trẻ làm MV rất đẹp..

  2. V ,, ff b mhnh,mm,m,,k,,po,.ooooj,ok,,o,.jp,p,,.j.,.kjj,,,j.,uk,.k.ykoujyjykmyojy,un,.,,un,uu,y,,u.u,,m,n,n,,uy nuip pmmo99m,j,m,,,omo,,,,mooi,o'ô,yi,iim,,h,,uôuooopi',jjm,ym,uyuyuy,m,muyu, ," ,u,,m,yu,hh.m.,.,mymu,t,,,,,,uu,iuu,mjurmumrmu,m,m,m,,my,um,y,yyuyuu,,,jy,,j,,u,juuumuu,m,ị,j ịhk kj,,hkk,k,k,bk,k.i
    J,k… Vyyjc
    Lpoeese

    Pp.eertp
    lp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *