Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

8 thoughts on “ploj ntsiag to vim kev qia dub dab neeg dab 10-9-2020”

  1. Neeg qia dub ua li cas los yeej yog neeg dub. Nyob rau lub teb caws Tsis Vam meej es xav hais tias yog sawv daws tsom tsom nyem ces ib leeg tiaj li pub Tsis tau rau ib leeg no tiam sis nyob rau Niam no thiab nyob rau caw Vam meej los cov neeg zoo li ntawm koj hais tus txiv neeg ntawm lo yeej tseem muaj coob heev.

  2. Qia dub xwb muaj qab txhiab dab tsis rau leej twg tebchaws no tub ceev xwb yog kwm tij zej zog tsev pam tuag los kuj yog kwv tij zej zog thiab insurance yog yug tub txhais xwb ploj lawv ces lais nka rau tasluaj xwb them nyiaj rau tsev pam tuag xwb ces hleb los tsev pam tuag qhov txhas los tsev pam tuag kwm los tsev pam tuag tsis tuaj ces yus thiaj tsis poob nyiaj ua mov noj xwb

  3. HAIS thiab QHIA txog KEV KAWM NTAWV QEB SIAB thiab TSHAWB FAWB mas Hmoob QIA DUB thiab NPLAUM TSHAJ PLAWS txhua HAIV NEEG NYOB THOOB QAB NTUJ!

    Tiam sis HAIS thiab QHIA txog LUB NTEES, TSHOOB KOS (muab tej tub-ntxhais hluas lub pim (paum) thiab rab qau coj los muag noj thiab muag haus nrog ua plaub ntug)..m Mas NQUAG TSHAJ PLAWS thiab TAS NYIAJ NTAU NPAUM CAS LOS TSIS "KHUV XIM!"

    THAUM MUAB TEEB MEEM MAS XUB XUB TUAJ NRHIAV thiab TSAWM TEJ TUB-NTXHAIS HLUAS MUAJ KEV KAWM NTAWV QEB SIAB thiab TSHAWB FAWB TXHUA LUB SIJ HAWM!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *