PTT Kimberly Hồ: Nếu Muốn Thay Đổi Hãy Bầu TT. TRUMP – Hướng Dẫn Bầu Cử 2020


VP Trợ Giúp Cử Tri Bầu Phiếu

9191 Bolsa Ave, #204 Westminster CA 92683
Đt: (949) 239 8494 and (714) 576 4330

#ngoky #beti #nguyvu

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

admin

5 thoughts on “PTT Kimberly Hồ: Nếu Muốn Thay Đổi Hãy Bầu TT. TRUMP – Hướng Dẫn Bầu Cử 2020”

  1. Live stream của NamQuan âm thanh luôn luôn quá nhỏ cho người già.Đẫ comment nhiều lần nhưng không thấy điều chỉnh.

  2. Khong thể so sánh Biden và TT Trump được! Biden làm chính trị như một cái job có cơ hội làm giàu, kiếm bạc tỷ ; trong khi Trump là một tỷ phú, ông hy sinh bạc tỷ, ra làm tt không lương, chỉ để tranh đấu cho quyền lợi dân tộc và quốc gia: Americans.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *