ត្រៀមប្រឡងគ្រូ នាយក អធិការអប់រំ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់អប់រំ

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

admin

6 thoughts on “Qualities of a Teacher and Qualities of a School Principal”

  1. អរគុណលោកគ្រូច្រើន ដែលបានធ្វើវិដេអូចែករំលែកចំណេះដឹងទាក់ទងនិងការគ្រប់គ្រងអប់រំ

  2. អគុណឈរដែលខិតខំជួយបង្រៀនយើងទងអស់គ្នា
    វុន ប៉េង ថៃ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *