Quản trị doanh nghiệp, Hệ thống Marketing – BH | Bài 09: QUY CHẾ BÁN HÀNG – P1: Định hướng kinh doanh, giá trị cốt lõi, tổ chức phòng kinh doanh, tiêu chuẩn phục vụ khách hàng; quản trị chất lượng truyền thông và bán hàng trong doanh nghiệp SME.

#Quantridoanhnghiep
#Quychebanhang
#Marketing
Giamdoc.net

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

admin

2 thoughts on “Quản trị doanh nghiệp, Hệ thống Marketing – BH | Bài 09: QUY CHẾ BÁN HÀNG – P1”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *