Vì sao phải hòa giải tranh chấp đất đai?

Theo quy định tại Nghị Quyết 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05/5/2017 của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa án nhân dân tối cao, khoản 2 Điều 3 quy định “Đối với tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất mà chưa được hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất theo quy định tại Điều 202 Luật Đất đi năm 2013 thì được xác định là chưa đủ điều kiện khởi kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều 192 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. Đối với tranh chấp khác liên quan đến quyền sử dụng đất như tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất…thì thủ tục hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp không phải là điều kiện khởi kiện vụ án”.
Ls Nhàn: 0968.605.706

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/bat-dong-san

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *