Rap về Luffy (One Piece) – Phan Ann

Đăng ký kênh tại đây:

More About Me
Rap về Naruto:
Rap về Dragon Ball:
Rap về One Piece:

More About Phan Ann:
☆ My profile: :
☆ My fanpage:
Link mp3:

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

admin

47 thoughts on “Rap về Luffy (One Piece) – Phan Ann | RAP VỀ ONE PIECE”

  1. HAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😆😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

  2. Bài này làm mình nhớ thời đi học quá, hồi đó chốn học đi chơi nét toàn bật bài này nghe 😥😥😥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *