Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

4 thoughts on “RIO Class – Các thao tác với nét trong Adobe Illustrator”

  1. anh ơi, anh có  thể làm clip hương dẫn cách vẽ logo gồm các đối tượng giống nhau lặp lại và tô lồng màu không ah? ví dụ như logo hình bông hoa gồm nhiều cánh chồng lên nhau và có niều màu sắc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *