Please LIKE VIDEO, SHARE VIDEO and SUBSCRIBE (All) + click the bell to support my channel
👀 Liên hệ Tư vấn, Học hỏi và Luyện tập
Mobile phone: 0903395663
Email: duongduclang@yahoo.com

#masterlangduongchannel #scratch #scratchdesktop #scratchprogramming #variables #operators #operatorsblock #sửdụngbiếntrongscratch #biến #phéptoán #pheptoan #money #moneychanging

Video này hướng dẫn các bạn:
– Các phép toán trong lập trình Scratch
– Phối hợp các khối lệnh trong Scratch thực hiện bài toán đổi tiền

👀 Xem thêm một số video liên quan khác:
#S1 MUỐN CRUSH CÓ SCRATCH | Cài đặt SCRATCH DESKTOP 3.6 – Khối lệnh LOOKS | Towards the 4.0 era

#S2 MUỐN CRUSH CÓ SCRATCH | Khối lệnh MOTION | Towards the 4.0 era

#S3 MUỐN CRUSH CÓ SCRATCH | Khối lệnh EVENTS & CONTROL | Towards the 4.0 era

#S4 MUỐN CRUSH CÓ SCRATCH | Khối lệnh VARIABLES | Sử dụng biến trong Scratch | Towards the 4.0 era

#S5 MUỐN CRUSH CÓ SCRATCH | Khối lệnh OPERATORS – Money changing | Towards the 4.0 era


Please LIKE VIDEO, SHARE VIDEO and SUBSCRIBE (All) + click the bell to support my channel

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *