Những thì thường xuyên được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của tiếng Anh: hiện tại đơn giản (present simple), hiện tại tiếp diễn (present continous), will, be + going to, quá khứ đơn giản (past simple), và hiện tại hoàn thành (present perfect).

Ủng hộ kênh của Dan tại

*** Tìm hiểu chi tiết về hiện tại hoàn thành:

Daily Beetle by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Source:
Artist:

Life of Riley by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Source:
Artist:

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

admin

42 thoughts on “Sáu thì các bạn nên ưu tiên”

  1. Thầy ơi hoặc các bạn bro đã đọc được bình luận nãy giúp mình chỗ này với, trong so sánh bằng là as + adj/adv + as, khi mình có xem video nước ngoài giao tiếp bình thường thì hình như họ bỏ đi 1 as thì phải, mình ko rõ là as trước adj/adv hay sau (mình nghĩ là trước). Nếu phần suy nghĩ của mình trước đó bỏ 1 as là sai thì khi trong câu có 1 as có phải là so sánh 2 vật khác nhau ko, hay là nói về vấn đề j vậy ạ?

  2. Lý do gì mà người ta lại khủng bố kênh này. Một kênh quá hay. Mọi người đã nhìn những vấn đề theo cách quá thụ động. 😶😶😶

  3. Nhờ bạn mà em mới biết đến kênh của thầy,em chắc là mình có thể học tốt tiếng Anh hơn sau khi xem đi xem lại những bài mà thầy muốn truyền đạt cho chúng em nhiều ☺️😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *