Sinh viên Đại học edX: (Họ và Tên)
MSV: …… Khoá:…… – Ngành:…….
Hoàn thành bài tập số:……. Môn:……
Chủ đề của bài tập:
Giảng viên hướng dẫn:
Link bài viết luận:
Thông tin người hoàn thành:
+ Link Facebook cá nhân:
——————————————-
Đại học edX – Làm trước học sau
70% Thực hành – 30% Lý thuyết
Website:
Điện thoại: 024 224 11911

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/khoe-dep

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *