Sơ đồ chuyển hóa các chất vô cơ | PTHH dãy chuyển đổi hóa học | Hóa học THCS 89
Nội dung bài giảng:
– Hướng dẫn cách làm và phân tích các PTHH trong sơ đồ chuyển hóa các chất vô cơ
– Bài tập vận dụng sơ đồ chuyển hóa các chất vô cơ

Các thông tin về chương trình ôn tập hè được cập nhật tại đây:

——————————————————————————
Sơ đồ chuyển hóa các chất vô cơ, PTHH dãy chuyển đổi hóa học , Hóa học THCS 89, hóa học THCS cơ bản,hóa học THCS, Hóa học 8, Hóa học 9, ôn tập hóa học THCS, hóa học online

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/moi-truong

admin

One thought on “Sơ đồ chuyển hóa các chất vô cơ | PTHH dãy chuyển đổi hóa học | Hóa học THCS 89”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *