1. Đối tượng sử dụng và tương tác dữ liệu PDF, hình ảnh trong xây dựng
2. Các vấn đề quản lý dữ liệu trong các phần mềm
3. Quy trình làm việc nhóm, lợi ích và thách thức của BLUEBEAM so với các phần mềm
———-
GSI Group LLC
sales@gsi-group.asia
+84 28 7106 2555
www.gsi-group.asia
#solutions #software #performance #collaboration #architecture #engineering #bluebeam #webinar #PDFsoftware #BIM360 #BIMPLUS

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *