– Ý nghĩa của Stored Procedure trong SQL-Server & các ưu điểm so với Dynamic query
– Tạo Stored Procedure trong T-SQL
– Cursors & duyệt dữ liệu trên tập kết quả
– Error Handler trong T-SQL
. . .
Lecture:

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *