– Thực hành sử dụng Style, Heading và tạo mục lục tự động trong Microsoft Word 2010 phục vụ thi lấy Chứng chỉ Tin học “Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản” và Chứng chỉ Tin học Microsoft Office Specialist (MOS).
– Giải đề thi Giải đề thi Ứng dụng Công nghệ cơ bản
– Ứng dụng Style, Heading và tạo mục lục tự động trong Microsoft Word cho chúng ta rất nhiều trong công việc văn phòng.
– Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản
– Tin học Văn Phòng., đề thi mos word 2010.

Xem thêm các bài viết Công Nghệ: https://maturegamerpodcast.com/category/cong-nghe

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *