Khuôn khổ quan trọng nhất để phân tích công việc, kinh doanh và cuộc sống – dẫn đến thành công lớn.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

3 thoughts on “SWOT là gì?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *