Tập 69: Siêu Phẩm Gà Tây Nặng 24 pounds- Lễ Tạ Ơn Ở Mỹ | gà nướng đợi#thanksgiving
#roaskedturkey
#chongmyvoviet
#chongtayvoviet
#cuocsongmy
#diemthanh, gà nướng đợi.

Xem thêm các bài viết Ẩm Thực: https://maturegamerpodcast.com/category/am-thuc

  • Leave Comments