|TEKLA STRUCTURES| Buổi 2 – Mô hình hóa cấu kiện | CAD VN |
+ Tài liệu cho khóa học:
+ Tài liệu tự học Tekla:
+ Tất các các bài học:
+ Phần mềm Tekla 2019:

Buổi 2 – Mô hình hóa cấu kiện gồm:
7. Các lệnh Edit: Copy, Move, Split, Combine
8. Mô hình hóa cấu kiện kết cấu thép
9. Các lệnh cắt
10.Sử dụng mô hình tham chiếu từ bản vẽ CAD2D
11.Catalog: Tiết diện, vật liệu
12. Chèn bản vẽ – Giải thích cách làm và các chú ý

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *