Bộ Công an vừa công bố số liệu sơ bộ về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 11 . 2019.Trong tháng 11 . 2019, toàn quốc xảy ra 1.631 vụ, làm chết 657 người, bị thương 1.271 người. So với tháng 10 . 2019, tăng 55 vụ plus 3,49 percent . giảm 02 người chết 0,30 percent . tăng 17 người bị thương plus 1,36 percent .Về việc xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông, trên toàn quốc xảy ra 387.203 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý . xử phạt 232,67 tỷ đồng . tạm giữ 56.964 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 10 . 2019, tăng cả 3 tiêu chí Tăng 29.399 vụ plus 8,22 percent , số tiền phạt thu được tăng 10,77 tỷ đồng plus 4,85 percent , tăng 559 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ plus 0,99 percent .Về tình hình cháy, nổ, toàn quốc xảy ra 258 vụ cháy, làm chết 5 người, bị thương 10 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 25,41 tỷ đồng. So với tháng 10 . 2019, tăng 24 vụ plus 10,26 percent , giảm 1 người chết, giảm 6 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 18,63 tỷ đồng.Toàn quốc xảy ra 2 vụ nổ, làm 1 người chết và 9 người bị thương. So với tháng 10 . 2019, tăng 1 vụ, tăng 1 người chết và tăng 08 người bị thương.

Xem thêm các bài viết Hành Chính và Dịch Vụ: https://maturegamerpodcast.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *