– Kính Mời Quý Vị Vào Link này Xem 60 Tác Phẩm .#ThuVienPGHH
– ĐỜI THƯỢNG NƯƠN -Tác Giả : VƯƠNG KIM Trọn Bộ
– TẬN THẾ và HỘI LONG HOA trọn bộ -Tác giả VƯƠNG KIM.
– 500 CHUYỆN BÊN THẦY- Trọn Bộ 3 quyển 58 ViDeo . .
– CỤ TRẠNG TRÌNH và HẬU KIẾP trọ bộ . .
– SẤM GIẢNG THI VĂN GIÁO LÝ PGHH – Diễn Đọc -23 ViDeo . .
– TÔN CHỈ HÀNH ĐẠO . .
– BỬU SƠN KỲ HƯƠNG – TỨ ÂN HIẾU NGHĨA – PHẬT GIÁO HÒA HẢO – Ngũ Hệ Truyền Thừa . .
– ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ – Tác Giả Vương Kim . .
– HIỂN ĐẠO – Diễn Đọc Trọn Bộ 17 Tác Phẩm 38 ViDeo . .
– TRI LAI BỬU TÍCH – Diễn Đọc -Tác Giả : Cậu Hai Nhu . .
– KIM CỔ KỲ QUAN – Diễn Đọc Trọn Bộ 9 Bổn gồm 26 ViDeo .
– THẤT SƠN MẦU NHIỆM Trọn Bộ 10 ViDeo . .
– Lược Sử ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ Và SỰ LÂM PHÀM .
– TỨ THÁNH -Lậu Thiên Cơ -Tiên Tri Cuộc Diện Sắp Tới . .
– ĐỒ THƠ -CHUYỂN LUÂN BÁT QUÁI – NGŨ GIÁO VĂN – ĐỨC BỔN SƯ .. .
Hệ Phái TỨ ÂN HIẾU NGHĨA – Tủ Sách Sưu Khảo Sử Liệu – PHẬT GIÁO BỬU SƠN KỲ HƯƠNG . .
– GIẢNG LAN THIÊN – GIẢNG TÀ LƠN – ĐỨC CỬ ĐA . .
– SẤM GIẢNG NGƯỜI ĐỜI – ĐỨC SƯ VÃI BÁN KHOAI .
– Lược Sử NGUỒN GỐC BỬU SƠN KỲ HƯƠNG – .
-Tác Phẩm Nôm Cổ SẤM TRUYỀN PHẬT THẦY TÂY AN -Soạn Giả Nguyễn Văn Hầu .
– CHÚ GIẢI SẤM GIẢNG Quyển Nhứt . .
– CHÚ GIẢI THI VĂN Phần 1 . .
– 33 VỊ TỔ PHẬT GIÁO – ẤN ĐỘ & TRUNG HOA list=PL5YmMXMY0LbDT0RKjIFCGQJpbVnruPhib
– PHÁP BẢO ĐÀN KINH – Diễn Giải Thiền Sư Minh Trực . .
– LỜI KHUYÊN TU HIỀN – Tác Giả THANH SĨ . .
– THI LỤC – Tác Giả THAN SĨ – Diễn Đọc : Trọn Bộ . .
– THẬT ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT . .
– Băng GIA BẢO – Nghệ Sĩ Sài Gòn DIỄN NGÂM . .
– CẶN BẢ KÝ ỨC – Như Sanh Tập 1 . .
– TÒNG LÂM CỔ TÍCH – Như Sanh Tập 2 .
– TÂY DU PHIẾM GIẢI – Như Sanh tập 3 . .
– THUYẾT PHÁP ỨNG KHẨU – Tác Giả THANH SĨ . Trọn Bộ 16 ViDeo . .
– TỰ TRUYỆN BÁC SÁU VIÊN – Trọn bộ 10 Video . .
– TƯ TƯỞNG và 30 ĐIỀU XỬ THẾ – Tác Giả THANH SĨ . .
– CHÚ NGHĨA – Loạt Bài Huấn Luyện Đạo Đức ở TÂY AN CỔ TỰ – Tác Giả THANH SĨ . .
– ĐIỂN TÍCH TRIẾT VĂN Phần 1- Soạn Giả THIỆN TÂM ( Bùi Văn Ưởng ) . .
– Diễn Ngâm SẤM GIẢNG THI VĂN GIÁO LÝ – Nghệ Sĩ MIỀN BẮC và MIỀN TRUNG .Q1-2-3-4-5-6.
– Diễn Ngâm THI VĂN – 1939 – 1947 – Nghệ Sĩ MIỀN BẮC và MIỀN TRUNG . .
– LÁ THƯ ĐÔNG KINH – Tác Giả THANH SĨ gửi từ Nhựt Bản về Việt Nam . 21 ViDeo . .

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

2 thoughts on “Thánh Nhơn Ghi Sách Trung Dung -Hiền Nhơn Thức Tỉnh Biết Dùng Người Ngay. @Thư Viện PGHH Diễn Đọc”

  1. Thân chào toàn thể TVPGHH. Các vị đã truyền phật pháp .you tu be đã làm được một việc hết sức phi thường.càng phi thường nửa là kg thu lợi.kg toan tính.kg kinh doanh…đây là sự phát bồ tâm . Bất khả tư nghì…ng t .xin tán thán công đức
    Nầy a…
    Nam mô a di đà phật..
    Nam mô a di đà phật…
    Nam mô a di đà phật…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *