Tác giả : NHƯ HUYỄN THIỀN SƯ
Qua quá trình văn tư tu , tới Thất Bồ Đề Phần thiền sinh có thể học rộng, dễ dàng học các kinh điển thậm thâm để nắm được nguồn giáo lý bát nhã cao vòi vọi. Các bộ kinh điển bát nhã, niết bàn, pháp hoa… thiền sinh có thể hiểu được nghĩa lý sâu xa
Liên kết :

Kinh sách tham khảo: Ngón tay chỉ trăng số 3, Nhập phật tri kiến.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *