Được trích từ bài pháp thoại: Vấn đáp Phật pháp ngày 07-8-2009 – TNT.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/phim

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *