Tracking và phân tích quảng cáo là không thể thiếu dù bạn đang làm offline hay online. Công cụ của facebook đã thực sự hoàn hảo để đánh giá hiệu quả có xứng đáng với đồng tiền và công sức bạn bỏ ra chưa?
Nghiêm túc đánh giá về tính hiệu quả của tracking và phân tích quảng cáo bạn nhé

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *