Quảng cáo tìm kiếm động là cách tìm kiếm khách hàng đang tìm kiếm chính xác những gì bạn quảng cáo trên google. Những nhà bán hàng có website với cấu trúc ổn định, kho sản phẩm lớn thì định dạng quảng cáo này khá lý tưởng.

Nói một cách dễ hiểu hơn, quảng cáo tìm kiếm động sử dụng nội dung trên trang web để hướng mục tiêu quảng cáo, đồng thời giúp chiến dịch hoàn thiện hơn dựa trên từ khóa được cung cấp. Tiêu đề và trang đích của quảng cáo tìm kiếm động cũng được tạo ra từ nội dung website, giúp mẫu quảng cáo luôn phù hợp.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *